Intern Reglement (gedragscode)

Waarom een intern reglement?

Een intern reglement heeft als doel om onze cultuur, gebouwd op onze waarden, te bevorderen.  We dus algemene richtlijnen proberen aanpassen aan wat wij belangrijk vinden op Haasdonk. Deze richtlijnen ondersteunen onze operationele doelstellingen, het draagt bij tot onze reputatie (wij behandelen elkaar, materiaal en omgeving met respect).

Het gaat erom dat de waarden en de missie van een bedrijf intern en extern worden waargemaakt. Tot nu toe hebben wij weinig gewerkt met dit reglement, het wordt gewoon vermeld of meegegeven. Vanaf het seizoen 2020 proberen wij stelselmatig op vergaderingen met bestuur, trainers en spelers, delen van deze reglementen mee te geven. Ook bij de introductie van nieuwe ouders komt dit reglement aan de orde.

a)    Specifieke gedragsregels / richtlijnen voor spelers

 

 1. Iedere speler behoort op tijd op de training te zijn en ook op zaterdag/ zondag bij de wedstrijden. Bij thuiswedstrijden is dat een uur voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden op de tijd die vermeld staat op de
 2. Iedere speler dient ervoor te zorgen dat zijn tenue in goede staat verkeert en tevens dat zijn schoenen goed onderhouden
 3. Scheenbeschermers zijn te allen tijde verplicht om dragen, zowel op trainingen als
 4. Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding, trainer/ afgevaardigde en (Fair-Play)
 5. Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijd. Niet altijd kan een trainer/ afgevaardigde erbij zijn. Voor de training omkleden en wachten om op de trainer om naar het trainingsveld te komen. Na de training douchen, afdrogen en omkleden en de kleedkamer uitgaan. Dus niet langer blijven in de kleedkamer dan nodig
 6. Houd tijdens de training of wedstrijd gepast ondergoed aan (een sportslip of zwembroek is het beste). Doe geen kettinkjes, horloges en andere voorwerpen aan die voor een ander en ook voor je zelf gevaar op kunnen leveren.
 7. Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of beschadiging kun je op niemand iets
 8. Verzorg je lichaam goed en gebruik zeep en badslippers met het douchen. Knip de nagels van je tenen regelmatig, zodat ze niet in het vlees kunnen groeien.
 9. Neem geen volledige warme maaltijd voor de training, een lichte is voldoende (bijvoorbeeld een paar boterhammen, melk of fruit)
 10. Roken en alcoholische dranken voor de jeugdspeler op het sportcomplex zijn niet toegestaan. Indien je verdachte zaken van medespelers zou opmerken betreffende drugs/ doping kunt u best discreet dit doorgeven aan een jeugdverantwoordelijke
 11. Zorg bij iedere wedstrijd voor een goede warming up. De wisselspelers trappen de keeper in, de overige zijn goed in
 12. Ga nooit kankeren op elkaar. Je maakt allemaal fouten. Vul elkaars fouten
 13. Geef de moed nooit op, ook al gaat het eens niet goed. Zet je iedere wedstrijd in voor de volle 100%. Door een grote inzet van iedereen is iedere “hopeloze” situatie weer recht te
 14. Voetbal speel je met 11 man (en de invallers). Wij verwachten van jullie goed samenspel en geen onnodig individueel
 15. Tijdens de voetbalwedstrijden de kousen omhoog. Doe hier verbandgaas omheen, dat is beter dan tape. Shirt in je
 16. Probeer alle trainingen aanwezig te zijn. Indien je niet kunt komen dien je je vooraf telefonisch af te melden bij de trainer. De training zal slechts sporadisch worden afgelast i.v.m. slecht weer. De aanwezigheden tijdens trainingen worden geregistreerd. Je gedrag tijdens de training kan van invloed zijn bij de beslissing wie er op zaterdag wisselspeler zullen zijn. Je studie gaat steeds voor.
 17. Doelmannen dienen wel per week op de afgesproken dag/ uur bij de doelmannentraining te zijn. Als je er niet bent, dan komt je selecteerbaarheid in gedrang. Afwezigheden worden zowel aan elftaltrainer als keeperstrainer
 18. Indien op zaterdag het programma voor de teams is afgelast dan kan de clubleiding beslissen dat er getraind
 19. Blijkt regelmatig dezelfde spelers als wissels beginnen of uitgewisseld worden, dan kan in overleg met de trainer overplaatsing worden overwogen naar een ander team van lager Daarmee kunnen dan ook die jongens, die anders te weinig zouden spelen, regelmatig voetballen.
 20. Als je kiest voor onze jeugdopleiding dan heb je gekozen voor de plichten van een
 21. De training of wedstrijd gaat voor een verjaardagsfeestje of een partijtje tennis. Ook trainen onder slechte veld-
 22. Studie, werk of andere hobby’s zodanig indelen, dat je zoveel mogelijk aan je voetbalverplichtingen kunt voldoen. Bij een goede planning lukt dit
 23. Voetballen in een ander elftal dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming van je trainer is niet
 24. Iedere speler zorgt ervoor dat hij op tijd aanwezig is, en neemt bij begin training in samenspraak met de trainer eventueel klaarstaand trainingsmateriaal
 25. Na afloop van de training het materiaal meenemen, doeltjes ordelijk wegplaatsen op de juiste plaats. (Gezamenlijk – teambuiding)

b)    Specifieke gedragsregels / richtlijnen voor ouders

 

Geachte ouders,

 

Wij wensen Uw zoon en Uzelf als ouder veel speel-, kijk- en supportersplezier toe bij de jeugdopleiding van HRS Haasdonk. Toch vragen wij u om enkele wenken tot U te nemen om de begeleiding van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. U hebt een belangrijke functie bij de sportbeoefening van uw zoon. Uw kind heeft Uw steun en interesse nodig.

 

Uw zoon maakt deel uit van een jeugdbegeleiding van een club die met kwaliteit begaan is en poogt om bij de betere clubs te behoren van het Belgisch jeugdvoetbal. Dat wil zeggen dat er veel aandacht uitgaat naar de opleiding. Op tactisch, technisch en fysisch vlak wordt er veel gevraagd. Help hem, steun hem, maar corrigeer hem indien nodig. Een juiste benadering van Uzelf als ouder zal Uw kind stimuleren om op deze weg verder te gaan. Vandaar enkele regels in de club die wij u vragen om na te komen:

 

BASIS:

 

Voetbal is een ploegspel. De doelstelling van onze opleiding is een speler te laten ontwikkelen van een individu tot een volwaardig teamspeler.

De waarden die wij hanteren op HRS Haasdonk zijn: respect, welbevinden van lichaam en geest, enthousiasme, autonomie en kwaliteit.

 

Om die reden enkele regels:

 

Breng uw zoon op tijd naar de training en ook op vrijdag/zaterdag/zondag naar de wedstrijden. Bij thuiswedstrijden is dat een uur voor de wedstrijd en bij uitwedstrijden op de tijd die vermeld staat op de uitnodiging van zijn trainer, die hij meekrijgt na zijn laatste training.

Wij vragen U als ouder ervoor te zorgen dat de ontvangen tenue van Uw zoon in goede staat verkeert en dat tevens zijn schoenen goed onderhouden zijn. Scheenbeschermers zijn te allen tijde verplicht om dragen, zowel op trainingen als wedstrijden. (Wijs uw zoon op zijn plichten).

Iedere ouder dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding, trainer, afgevaardigde en publiek. (Fair-Play). Als uitgangspunt hanteren wij de 5 waarden van HRS Haasdonk: Respect, Enthousiasme, Groei, Kwaliteit en Welbevinden.

Met name respect is zeer belangrijk voor onze club. We willen dat onze spelers in een stabiele positieve omgeving waar geen plaats is voor verbale agressie.

 

 1. Laat de begeleiding vanaf de kleedkamer over aan de trainer en /of afgevaardigde, zowel voor als na de training en
 2. Geef blijk van belangstelling voor Uw zoon en woon eens regelmatig een wedstrijd bij. Supporter op een positieve manier ten opzichte van het hele team. Moedig aan, breek niet af… Kinderen zijn hier heel gevoelig voor. Help hen, steun hen …
 3. Laat Uw zoon geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achterlaten (gsm, geld…). Bij verlies of beschadiging kun je op niemand iets
 4. Laat Uw zoon geen volledige warme maaltijd voor de training nemen, een lichte is voldoende (bijvoorbeeld een paar boterhammen, melk of fruit)
 5. Roken en alcoholische dranken voor de jeugdspeler op het sportcomplex zijn niet toegestaan. Indien je verdachte zaken van spelers zou opmerken betreffende drugs/ doping kunt u best discreet dit doorgeven aan een jeugdverantwoordelijke
 6. Bij blessures dien je niet met zaken te blijven lopen. De mensen van de medische cel staan steeds te uwer beschikking (zijn via permanentie ook op gekende tijdstippen op de club aanwezig). Zij kunnen je de juiste behandeling geven of bij de juiste personen (club/dokter) doorverwijzen. Volg ook de blessure behandelingsprocedure en E.H.B.O-instructies, die je uitgelegd zijn bij infosessie ouders/spelers bij begin van het
 7. Laat Uw zoon zelf zijn trainer verwittigen indien hij niet aanwezig kan zijn op de trainingen of wedstrijden. Zelfstandig leren handelen geeft Uw zoon meer slaagkans in zijn toekomstige sport- en
 8. Laat het coachen aan de trainer. Twee coaches brengt allen maar verwarring…
 9. Iedereen wint graag, maar leer Uw zoon dat verliezen ook bij de Voetbalsport hoort. Wees dus niet boos… vraag geen onmogelijke dingen, wees realist …
 10. Laat de kinderen zoveel mogelijk komen trainen. De training zal slechts sporadisch worden afgelast i.v.m. slecht weer. Indien U twijfelt of de training wordt afgelast, kijk dan in je e-mailbox (indien je hierover beschikt), of bel even naar de
 11. Indien op zaterdag/ zondag het programma voor de ploegen is afgelast dan kan de clubleiding beslissen dat er getraind wordt. Dit wordt op de woensdag of vrijdag tijdens de training
 12. Als je zoon kiest voor kwalitatief jeugdvoetbal dan gelden volgende regels:
  1. De training of wedstrijd gaat voor een verjaardagsfeestje of een partijtje
  2. Ook trainen onder slechte veld-
 13. Toezicht op Uw zoon zijn studie indeling, zodat hij zoveel mogelijk kan trainen/ spelen. Bij een goede planning lukt dit
 14. Indien er, bij wedstrijden voor de kleinsten, minidoeltjes moeten geplaatst worden op het terrein, steek dan als ouder eens een handje toe. Na afloop van de wedstrijden eens helpen deze doeltjes mee weg te plaatsen. Vele handen maken het werk
 15. Van de jeugdspelers van HRS Haasdonk wordt er verwacht dat zij na de wedstrijden in groep tezamen blijven en hun drankje gezamenlijk nuttigen.
 16. Een onberispelijk gedrag bij spelers (en ouders!) voor en na de wedstrijd staat hoog in het vaandel geschreven. Bij niet toelaatbaar gedrag & verbale uitlatingen volgen sancties vanuit de clubleiding.
 17. Indien U als ouder wilt dat Uw zoon ergens gaat testen (of een of andere stage ergens wilt bijwonen, onder welke vorm ook) bij een andere club, dient U 14 dagen op voorhand een schriftelijke aanvraag in te dienen bij Hoofd Jeugdopleidingen. We hebben geen probleem als U zich sportief kan verbeteren (bv-IP of elitevoetbal). Wij gunnen U dit dan van harte en zullen U ook met onze ervaring adviseren. Maar speel “Fair Play”!
  1. U moet zich er wel van bewust zijn als U ons niet verwittigt, HRS Haasdonk de mogelijkheid heeft om in de toekomst op U geen beroep meer te doen en terugkeren naar de club de situatie wel vermoeilijkt. Indien U de club wel verwittigt, dan zullen we dat als club ook
  2. Het zoeken naar een andere vereniging (van zelfde niveau) wijst op een teken dat U op een of andere manier toch niet tevreden bent over de opleiding of randgebeuren. Wij hadden daar dan graag de reden van geweten om onze werking te kunnen optimaliseren…

 

 

c)    Specifieke gedragsregels / richtlijnen voor trainers

 

 

Wij vragen steeds een voorbeeldfunctie van onze trainers in functie van onze waarden, visie & missie. Hij/zij is bovenal een positieve coach die het welbevinden, groei, respect en enthousiasme stimuleert.

 

 

Uiteraard geeft de taakomschrijving duidelijker weer wat we verwachten van een trainer (inhoudelijk) maar hieronder toch een aantal zaken waarin we concrete verwachtingen stellen naar de trainer die gelinkt zijn aan het gedrag van onze trainers.

 

HUISREGLEMENT

De algemene afspraken zijn in telegramstijl en niet in volgorde van belangrijkheid vermeld. Algemene afspraken over de werking van de club en het belang van de trainer daarin:

 

 1. Trainingsduur: De trainingen vangen steeds aan op het voorziene uur en worden ook beëindigd op het voorziene uur.Tenzij trainingsdosering anders verantwoordt.
 2. Na de trainingssessie de bijzetdoeltjes terugzetten en gebruikte materiaal op zijn plaats terugzetten in het materiaalhok. Niet laten staan voor de volgende sessie zonder uitdrukkelijk verzoek van de trainer die het terrein overneemt. De ballen worden, indien nodig, afgewassen na de training.
 3. Verlaten van de terreinen: De trainer verlaat steeds als laatste van zijn groep de terreinen en controleert of alle materiaal opgeruimd is en de bijzetdoelen correct op hun plaats staan. Ook na de zondagwedstrijden de doeltjes op hun oorspronkelijke plaats terugzetten. Ze moeten steeds op de juiste plaats gezet worden.
 4. De trainer is verantwoordelijk voor het materiaal. De compressor met zorg gebruiken en de naald na gebruik in het touwtje hangen, trainingsballen niet in de zakken laten staan in het materiaalhok. Ze moeten in de daarvoor bestemde opbergruimtes liggen. Zo kunnen ze drogen en is het materiaalhok overzichtelijker.
 5. Anti-diefstal : waardevolle voorwerpen ophalen en kleedkamer op slot. De spelers de raad geven om met geen waardevolle jassen naar de training te komen.
 6. Netheid kleedkamers. Voor de ploegen van de onderbouw zijn de trainers en afgevaardigden verantwoordelijk voor de netheid van de kleedkamers. (= toezicht houden + zelfdiscipline van de spelertjes) Voor de spelers van de midden- en bovenbouw wordt wekelijks een verantwoordelijke aangeduid (opstellen van een beurtrol met een effectieve + reserve) om de kleedkamer rein te houden. Na de training en de wedstrijd neemt hij de trekker en trekt de kleedkamer droog + afval in de vuilbak).
 7. Indien men belet moet geven om een of andere reden, dan probeer je een collega te vinden die de training wil overnemen, maar je verwittigt steeds de coördinator. Het verplaatsen of afgelasten van een training gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen in samenspraak en met goedkeuring van de coördinator.
 8. Voor de wedstrijd en de trainingen worden er door de trainers GEEN alcoholische dranken genuttigd in de kantine. Na de wedstrijd en de training kan dit wel maar vergeet je voorbeeldfunctie niet.
 9. Voor de wedstrijd en training is het de verplichting van de trainer om te zien dat de goaltjes vast staan (grasvelden = zekeringspinnen / kunstgrasveld = blokken)
 10. Indien er problemen zijn met één bepaalde speler probeer je dit als trainer steeds eerst zelf op te lossen, maar breng je de coördinator wel op de hoogte. Vermijd dat probleemgevallen “aan de toog” opgelost worden. Een beetje standing kan nooit kwaad.
 11. De gesprekken met de ouders beperken tot nuttige informatieve gesprekken en niet verbroederen aan de toog. Opm: de ouders hebben wel recht op informatie wanneer ze hierom vragen. Het bureel van de technische staf jeugd is hiervoor geschikt.
 12. Negatieve kritiek op bestuur of medetrainers in het openbaar wordt niet aanvaard. Ben je het met bepaalde zaken niet eens, probeer dit dan binnenskamers op te lossen. Vermijd dat ouders, spelers of derden lucht krijgen van kleine problemen of discussiepunten.
 13. In het belang van de club is een goede samenwerking met de afgevaardigden essentieel. Maak in het begin van het jaar duidelijke afspraken wat kan en wat niet kan, wie wat doet, enz… zodat zowel trainer als afgevaardigde tevreden en in vertrouwen kan werken.
 14. Gebruik van de terreinen De spelers briefen dat de terreinen niet meer mogen betreden worden voor en na de wedstrijden, trainingen en tijdens feestelijkheden. Onmiddellijk optreden wanneer dit toch gebeurt. De spelers motiveren om elkaar te corrigeren.
 15. Testspelers: niemand meer toelaten op de training op eigen initiatief of zonder onderstaande procedure te volgen.
 16. Einde training. De trainer van de oudste categorie is verantwoordelijk voor het doven van het licht in het materiaalhok en het sluiten van de deur. De buitendeuren worden gesloten met de sleutel van de kantinehouder. De spelers die nog aanwezig zijn in de kleedkamers na het sluiten van de buitendeuren verlaat het gebouw langs de kantine.

 

d)    Specifieke gedragsregels / richtlijnen voor afgevaardigden

 

Wij vragen steeds een voorbeeldfunctie van onze afgevaardigden in functie van onze waarden, visie & missie. Hij/zij is bovenal een positieve afgevaardigde die het welbevinden, groei, respect en enthousiasme stimuleert.

 

 

Uiteraard geeft de taakomschrijving duidelijker weer wat we verwachten van een afgevaardigde (inhoudelijk) maar hieronder toch een aantal zaken waarin we concrete verwachtingen stellen naar de trainer die gelinkt zijn aan het gedrag van onze trainers.

 

 

 

 1. Laat het coachen aan de trainer over, sportieve zaken laat je aan de trainer over.
 2. Overleg en praat met uw trainer van persoon tot persoon, zeker als u denkt dat er een probleem is, als u meent goede raad te moeten geven, of als er u een probleem gesignaleerd wordt dat op het sportieve betrekking kan hebben.
 3. Trek geen spelers voor, benadeel geen spelers (hier speelt de problematiek van het eigen kind mee)
 4. Doe niet mee met de massa van de ouders (bv. bij problemen, al dan niet terecht, met de trainer); poog een neutrale positie te bewaren
 5. Organiseer samen met de trainer de groep, bv. het verwittigen bij afgelastingen, transport,..
 6. Wees alert voor (plotse)veranderingen in het gedrag van spelers, wanneer zich groepjes afzonderen, men geheimzinnig gaat doen, er spelers uitgesloten worden.
 1. U heeft, samen met de trainer, een voorbeeldfunctie binnen de algemene opleiding/opvoeding die HRS Haasdonk aan de jeugd geeft; dit betekent dat uw gedrag dan ook in dezelfde lijn dient te zijn.
 2. Draag steeds uw clubkledij tijdens de wedstrijd.
 3. Probeer samen met uw trainer de opleidingsvisie van de club te respecteren.
 4. Gebruik de PSD waar nodig (aanwezigheden op trainingen en wedstrijden, gegevens spelers, communicatiekanaal, trainingsvoorbereiding, wedstrijdbespreking….)
 5. Ook voor de afgevaardigde geldt het huisreglement van de club. Spreek samen met de trainer af wie, wat, wanneer doet.

e)    Algemene afspraken

 1. Elke speler – trainer – afgevaardigde is aangesloten bij de K.B.V.B
 2. Lidgeld : Elke speler die bij onze club is aangesloten betaald een bedrag eigen aan zijn/haar leeftijdscategorie als lidgeld. Dit bedrag bestaat uit de verplichte bijdrage die wij als club aan Voetbal Vlaanderen betalen, een standaard verzekering bij KBVB voor sportongevallen, een bijdrage voor onze werking. Het lidgeld wordt onder geen beding teruggestort.
 3. Terugstorten van het lidgeld kan enkel in overleg met het bestuur toegestaan worden wanneer de speler door medische reden niet meer mag voetballen .
 4. Op HRS Haasdonk verwachten we zowel spelers als begeleiders in onze HRSH outfit
 5. Via Pro Soccer Data (PSD) gebeurt de dagdagelijkse communicatie tussen de club – medewerkers en spelers.
 6. Op onze website en Facebook pagina worden onze activiteiten en informatie bekend gemaakt.
 7. Op regelmatige tijdstippen worden er evenementen en footlunchen georganiseerd. Steun je club en schrijf zeker eens in op één van de volgende activiteiten.