Strategische doelstellingen

De strategie van een voetbalclub is niet anders dan die van een reguliere onderneming. Het bestuur van HRS Haasdonk kiest een strategie in functie van de waarden, missie en visie.

Waar wij wel voor gekozen hebben is om het PASS-model van Double Pass (https://www.doublepass.com/) te gebruiken als denkkader om onze strategische acties te formuleren. Het gaat hier over 5 dimensies, die Double Pass gebruikt om voetbalclubs door te lichten: club management, operationeel management, voetbalopleiding, omkadering en effectiviteit.

We hebben ervoor gezorgd dat wij voor al deze dimensies minstens 1 strategische doelstelling hebben.

Strategische doelstellingen vloeien voort uit onze waarden, missie en visie. Wij hebben gekozen om de 5 beleidsdomeinen van Double Pass en Voetbal Vlaanderen te behouden en in al deze domeinen minstens 1 strategische doelstellingen te hanteren.

CLUBMANAGEMENT

Beleid en strategie

   • Wij willen dat elke speler en medewerker onze missie, visie en waarden kent en ter harte neemt.
   • Onze club poogt zal budgetteren in functie van duurzame groei. Vanaf 2020 willen wij ook een goede verdeling van de middelen tussen juniors en seniors.
   • Er is een duidelijke gedeelde visie tussen de sportief verantwoordelijke van de club en de TVJO betreffende de voetbalopleiding op HRS Haasdonk

Organisatie

   • Wij willen dat de structuur en het leiderschap van de voetbalclub meegroeit en evolueert met de missie en visie van de club.

Communicatie en Human Resources

   • Wij willen goed intern en extern communiceren met onze leden en medewerkers (interne communicatie). Ons voetbalmanagementsysteem neemt hierin een centrale rol, naast de gebruikelijke media zoals website, FB…
   • Wij ambiëren een HR beleid dat afgestemd is op onze strategische doelstellingen.
   • Onze vrijwilligers hebben allemaal een vrijwilligerscontract en worden verzorgd met de bijhorende verzekeringen.

OPERATIONEEL MANAGEMENT

Voetbal

 • De organisatie van onze voetbalopleiding is duidelijk en gestructureerd. Wij vergaderen op regelmatige tijdstippen met als finaliteit een kwalitatieve voetbalopleiding.

Scouting

 • We bevinden ons in een fase waarin we onze scouting evenwichtig moeten ontplooien. Goede talenten met de juiste spelersprofielen hebben is een mooie uitdaging.

Sociale initiatieven

 • Altruïsme is een belangrijke eigenschap van een opgroeiende jongere. Wij willen als club laten zien dat we in een gemeenschap thuishoren ‘Ostdonk’ waarbij we ons inzetten voor anderen, en niet enkel voor het voetbal.

Begeleiding op mentaal vlak

 • Een aantal van onze trainers hebben nu ook de opleiding ‘Mental Coach 1’ gevolgd bij Voetbal Vlaanderen. Een absolute meerwaarde om jongeren op een optimale wijze te leren coachen. Coaching (stijl, overdracht, vorm…) wordt nu ook regelmatig besproken tijdens vergaderingen van de verschillende leeftijdsfases.

Begeleiding op medisch vlak

 • Naast een aantal alleenstaande initiatieven werken we nu ook samen met medi-c (https://www.medi-c.be/). We laten hier onze spelers van de prepost- en postformatie testen op hun medische geschiktheid. Ook de U-17 worden hierin betrokken.

VOETBALOPLEIDING

 • Met onze voetbalopleiding proberen we zeer goede kwaliteit te leveren met als één van de doelen het spelen van attractief voetbal.
 • Meten is weten. Wij willen onze spelers testen, evalueren en feedback bezorgen. We maken hier een onderscheid tussen gewestelijk en provinciaal voetbal, maar pogen iedereen correcte feedback en duidelijke evaluaties mee te geven gekoppeld aan de opleidingsdoelstellingen per ontwikkelingsfase.

OMKADERING

 • Wij willen onze accommodatie en materieel verder optimaliseren en uitbreiden met een specifieke aandacht voor de kleedkamers, medische ruimte en didactisch materiaal.

EFFECTIVITEIT

 • Wij stimuleren de doorstroming van onze eigen spelers naar het hoogste niveau. Hierin ligt de groei van een club.