Dagelijks Bestuur

De club wordt geleid door een dagelijks bestuur dat éénmaal per maand vergadert. Het dagelijks bestuur maakt de strategische en operationele doelstellingen.

Hierin zetelen in alfabetische volgorde:

Brigitte Borghgraef
Jeugdwerking, Events, PSD, Uitgaande tornooien
Gina Cant
sponsoring
Bernadette Cloostermans
Kantine, Events
Krist’l Daelman
HR & fin. beheerder
Administratie senioren & Media & Marketing
HRSH Tornooi
Bart De Keersmaeker
TVJO/HJO
Bart De Keersmaecker
Sportief verantwoordelijke senioren
HRSH Paastornooi
André De Wael
Voorzitter
Filip De Witte
Bestuur
Peter Goovaerts
secretaris & financiën
x

x

Isabelle Hendrickx
PSD
Tom Van De Perre
Ondervoorzitter, logistiek & kantine
Isabelle Van Laere
Jeugdwerking , Events, Uitgaande tornooien
Cedric Vercauteren
Media-Marketingteam
Theo Maes
GC