Enthousiaste vrijwilligers

De essentie van een VZW reflecteert zich niet alleen in juridische structuur maar vooral in haar vrijwilligers.

De vraag die hier dikwijls geopperd wordt, is wat dan de definitie van een vrijwilliger is. Volgens ons in een vrijwilliger iemand die zich belangeloos inzet voor de club of hiervoor enkel een minimale vergoeding voor krijgt.

De verschillende vormen van vrijwilligerswerk of verenigingswerk zijn bij ons aanwezig:

  • 30-tal clubondersteunende vrijwilligers (logistiek, secretariaat, kleedkamers, kantine, inkom, lijnen trekken, marketing, sponsoring, evenementen, boekhouding, bestuur….)
  • 40-tal trainers
  • 30-tal afgevaardigden

Het is dankzij de inzet van die mensen dat een club leeft en bestaat. Dank voor jullie enthousiaste inzet!

Sinds het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking is getreden op 1 mei 2019, geven wij alle vrijwilligers en verenigingsmedewerkers een formele overeenkomst. Het beleid dat wij nastreven wil open en correct zijn naar alle belanghebbenden toe.

Wij hebben hiervoor een partner, SportPay, die ons optimaal adviseert mbt de nieuwste regelgeving (http://sportspay.be/)

 

WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW