INSCHRIJVING MEDEWERKER

Een club heeft nood aan vrijwilligers. En om een spreekwoord te gebruiken : veel handen maken het werk lichter – willen we via deze weg een oproep doen.

Heb je wat vrije tijd over en wil je die tijd gebruiken om je steentje bij te dragen in de club van je zoon/dochter, laat het ons weten.

*****

Hieronder een overzicht van de mogelijke taken:

*****

Jeugdtrainer *** Verzorger / Afgevaardigde *** EHBO-permanentie tijdens trainingen *** Permanentie secretariaat tijdens training *** Deelnemen aan de ouderraad *** Assistentie website / facebook *** Onderhoud gebouwen *** Onderhoud terreinen *** Hulp evenementen *** Sponsorteam

Door het invullen van dit invulformulier, komen we te weten waar je wil aansluiten bij onze bestaande medewerkers.

*****

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum :
Straat + nr :
Postcode :
Gemeente :
Land :
E-mail:
Gsm :
Rijksregisternummer :
Bankrekeningnummer :
Ouder van :
Naam huisdokter :
Allergieën - medische info :
TrainerJeugdtrainerAfgevaardigdeScheidsrechterEHBO permanentieKineSecretariaat permanentieOuderraadLogistiek medewerkerEvenementenSponsoringAndere
Motivatie :
Door dit document te verzenden, verklaart u zich akkoord met onze regels/afspraken met betrekking tot de GDPR