INSCHRIJVING SEIZOEN 20-21

Voor ieders veiligheid is ‘de blijf in je kot‘ regel heel belangrijk. Ons sociaal leven staat on-hold.

Wij willen toch al vooruit denken.

Speelde vorig jaar al bij één van onze ploegen of kreeg je reeds het OK van onze sportief verantwoordelijke om bij één van onze ploegen in te schrijven, dan willen we jullie vragen dit invulformulier volledig in te vullen.

Op de knop VERZENDEN klikken – houdt in dat je het volgende seizoen onze wit-rode kleuren wil verdedigen en dat je akkoord gaan met onze GDPR.

******

Naam speler :
Voornaam speler :
Geboortedatum (enkel cijfertjes invullen - de rest komt automatisch:
Straat + nr :
Postcode :
Gemeente :
Land :
E-mail speler :
Gsm speler :
Naam mama :
Voornaam mama :
Gsm mama :
E-mail mama :
Naam papa :
Voornaam papa :
Gsm papa :
E-mail papa :
Ploeg vorige seizoen :
Bankrekeningnummer :
Rijksregisternummer :
Naam huisdokter :
Allergieën - medische info :
Betaling via overschrijving :
Vrijetijdspas :
Extra info :
Door dit document te verzenden, verklaart u zich akkoord met onze regels/afspraken met betrekking tot de GDPR
DIT DOCUMENT KAN ENKEL VERSTUURD WORDEN ALS ELK VELD IS INGEVULD !

Om een speler in te schrijven in onze club, even kort hoe deze vernieuwde inschrijvingsprocedure zal verlopen:

  • Vul dit document volledig in en druk op verzenden
  • Je zal van ons HRSH team een uitnodiging ontvangen voor het betalen van het lidgeld – dit kan op dit ogenblik enkel via overschrijving – mogen we jullie vragen de betalingsdeadline te respecteren.

LIDGELDEN

U6 – U12 : 300€ *** U13 – U17 : 350€

van de 2e jeugdspeler in hetzelfde gezin -25€

  • Na ontvangst van het lidgeld, ontvang je een voucher voor je kledij-pakket.
  • Ben je een bestaand lid: dan kan je vrij kiezen.
  • Ben je nieuw in onze club: dan telt de voucher voor een vast basispakket. (Trainingsbroek en vest, 1x wedstrijdkousen, afhankelijk van de leeftijd een polo of t’shirt en een voetbaltas)
  • Natuurlijk is het steeds mogelijk extra’s bij te bestellen.
  • Ben je een nieuwe speler : dan moet er nog wat extra administratie gebeuren. We bezorgen je de nodige info om je digitaal uit te schrijven bij je huidige ploeg en je inschrijving bij HRSH officieel te registreren bij de KBVB.

Via deze weg, willen wij alvast beginnen bouwen aan een volgend seizoen.

Blijf in beweging en blijf vooral gezond !

GDPR in het kort

Bij ondertekening van deze fiche bevestig je de aansluiting bij HRS Haasdonk en de KBVB en geef je tevens de toestemming aan beide verenigingen om de vermelde gegevens op te nemen in het ledenbestand en deze gegevens voor administratieve doeleinden te gebruiken. Elke speler is verplicht om lidgeld te voldoen en dit ten voor het spelen van de eerste officiële wedstrijd.

Als club hechten wij veel waarde aan de bescherming van de privacy en verbinden we er ons toe deze gegevens enkel te gebruiken voor de ledenadministratie van onze vereniging. Zij kunnen ook aangewend worden om U op de hoogte te brengen van onze activiteiten en publicaties. Volgens de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 hebt U het recht op inzage en wijziging van deze gegevens.

Tevens vragen we U bij deze de toestemming voor het maken van foto’s en video’s  die verband houden met het uitoefenen van de voetbalsport en dit materiaal te gebruiken voor reproductie op de website (www.hrsh.be), de facebookpagina, instagram, infobrochures en andere HRSH gerelateerde publicaties.

Na aansluiting en betaling van het lidgeld is uw lidmaatschap voor het voetbalseizoen bevestigd, er zal onder geen enkel beding lidgeld teruggestort worden.