INSCHRIJVING SENIORS 20-21

Voor ieders veiligheid is ‘de blijf in je kot’ regel heel belangrijk. Ons sociaal leven staat on-hold.

Wij willen toch al vooruit denken.

Verdedigde je vorige jaar al onze wit-rode kleuren en/of is je plaats in het team al besproken met onze sportief verantwoordelijke, dan willen we je vragen dit invulformulier ingevuld te verzenden.

Op de knop VERZENDEN klikken – houdt in dat je lidmaatschap bij HRSH is bevestigd en dat je akkoord gaat met onze GDPR.

Naam speler :
Voornaam speler :
Geboortedatum :
speler :
Straat + nr :
Postcode :
Gemeente :
Land :
E-mail speler :
Gsm speler :
Ploeg vorige seizoen :
Bankrekeningnummer :
Rijksregisternummer :
Vrijetijdspas :
Naam huisdokter :
Allergieën - medische info :
Betaling via overschrijving :
Extra info :
Door dit document te verzenden, verklaart u zich akkoord met onze regels/afspraken met betrekking tot de GDPR
VERZENDEN VAN DIT DOCUMENT IS ENKEL MOGELIJK NA INVULLEN VAN ELK VELD. - Bij problemen contacteer : sportief@hrsh.be

*********

Om je in te schrijven in onze club, even kort hoe deze vernieuwde inschrijvingsprocedure zal verlopen:

  • Vul dit document in en druk op verzenden
  • Je zal van ons HRSH team een uitnodiging ontvangen voor het betalen van het lidgeld (400€) – dit kan enkel via overschrijving – mogen we jullie vragen om de betalingsdeadline te respecteren
  • Na ontvangst van het lidgeld, zal je een mail ontvangen met je voucher voor je kledij-pakket.
  • Ben je een bestaand lid : dan kan je vrij kiezen
  • Ben je een nieuw lid in onze club : dan telt de voucher voor een vast basispakket (Trainingsbroek en vest met kap, polo, 2x wedstrijdkousen & voetbaltas)
  • Natuurlijk is het steeds mogelijk extra’s bij te bestellen
  • Nieuwe spelers dienen zich ook nog uit te schrijven uit hun huidige ploeg, hoe je dit zelf digitaal kan doen wordt je later meegedeeld

Via deze weg willen we alvast beginnen bouwen aan een volgend seizoen.

GDPR in het kort

Bij ondertekening van deze fiche bevestig je de aansluiting bij HRS Haasdonk en de KBVB en geef je tevens de toestemming aan beide verenigingen om de vermelde gegevens op te nemen in het ledenbestand en deze gegevens voor administratieve doeleinden te gebruiken. Elke speler is verplicht om lidgeld te voldoen en dit ten voor het spelen van de eerste officiële wedstrijd.

Als club hechten wij veel waarde aan de bescherming van de privacy en verbinden we er ons toe deze gegevens enkel te gebruiken voor de ledenadministratie van onze vereniging. Zij kunnen ook aangewend worden om U op de hoogte te brengen van onze activiteiten en publicaties. Volgens de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 hebt U het recht op inzage en wijziging van deze gegevens.

Tevens vragen we U bij deze de toestemming voor het maken van foto’s en video’s  die verband houden met het uitoefenen van de voetbalsport en dit materiaal te gebruiken voor reproductie op de website (www.hrsh.be), de facebookpagina, instagram, infobrochures en andere HRSH gerelateerde publicaties.

Na aansluiting en betaling van het lidgeld is uw lidmaatschap voor het voetbalseizoen bevestigd, er zal onder geen enkel beding lidgeld teruggestort worden.