Jeugdbestuur

Marc Behiels
Hoofd Jeugdopleidingen
Brigitte Borgraef
Organisatorisch Manager
Isabel Van Laer
Secretariaat
Theo Maes
GC
Peter Elegheer
Verantw. Afgevaardigden
Joris Vingerhoeds
Adjunct GC + PSD
Leo De Keukeleire
Ref Ambassador
Luc Audenaerdt
TVJO

Sportieve cel jeugd

Luc Audenaerdt
TVJO
Jochen Vercauteren
Pre – & Postformatie
Benny Malfliet
U10 – U17 – Tornooien
Carlo De Coster
U6 – U9