Jeugdvisie

 
JEUGDVISIE

Download hier Panathlonverklaring
Iedere jeugdspeler moet de kans krijgen om te voetballen ongeacht zijn of haar talenten, kwaliteiten of afkomst.
De jeugdspeler staat centraal in de opleiding,het resultaat is in eerste instantie van ondergeschikt belang t.o.v. de ontwikkeling van de speler.
Talentvolle jongeren moeten voetballen op een zo hoog mogelijk niveau maar zo veel mogelijk leeftijdsgebonden.
Wij staan er dan ook borg voor dat onze jeugdspelers goed opgeleid worden.
Een goed contact met de ouders is hiervoor dan ook onontbeerlijk want samen met ouders en trainers moeten wij proberen om de jongeren een zo goed mogelijke en verantwoorde opleiding te geven.
Het is dan ook van uitermate groot belang om uw kinderen te stimuleren, aan te moedigen en hun aanwezigheid op training te optimaliseren.
Een van de belangrijke pijlers in het voetbal is de collectiviteit, die niet altijd leeftijdsgebonden is.
Het is best leuk dat de kameraadjes, de klasgenoten of de vrienden in dezelfde ploeg spelen, maar op een bepaald moment zal de ene speler meer vorderingen maken dan de andere.
Wij opteren er dan ook voor om de “betere” spelers door te schuiven naar een groep die op een hoger niveau speelt, zodat iedereen op zijn eigen tempo kan blijven evolueren.
Niets belet evenwel dat iedere jeugdspeler een zo goed mogelijke opleiding zal kunnen blijven volgen, perfect afgewogen op zijn capaciteiten en maturiteit.
In sommige gevallen is het zelfs zo dat deze doorschuiving vrij ingrijpend kan zijn, maar dit gebeurt altijd in overleg tussen de trainer, de jeugdcoördinatoren en de ouders.
Vanaf huidig voetbalseizoen heeft HRS Haasdonk gekozen om te werken met jeugdcoördinatoren die geen ploeg trainen maar overkoepelend werken. (muv technische coördinator). De bedoeling is hier de communicatie en de doorstroming van jeugdspelers te garanderen maar vooral ook de jeugdwerking verder uit te bouwen.
Onze club richt via deze sportieve cel, bijkomende trainingsessies in, waarbij we de techniek en coördinatie van jeugdspelers aanleren tijdens specifieke trainingen.
Onze voetbaltrainers (begeleiders) zijn de sleutelfiguren in de opleiding van de jeugdspeler, zij werken conform het jeugdbeleidsplan van HRS Haasdonk, met wel de nodige eigen creativiteit.
Wij voorzien in een continue verdere ontwikkeling van de trainers en coördinatoren door middel van opleidingen en dit om het niveau voortdurend te optimaliseren.

ALGEMENE VISIE VAN HRS HAASDONK

HRS Haasdonk staat open voor alle spelers. D.m.v. team -en klasse-indeling kunnen wij een splitsing in deze verschillende doelgroepen maken.
Het opleiden blijft centraal staan.
We trachten op een zo hoog mogelijk niveau te spelen en dit volgens een duidelijk spelconcept.
De individuele prestatie en ontwikkeling wordt dus gedurende de gehele opleiding van de jeugdspeler in de gaten gehouden, dit gebeurt door de jeugdtrainer(s) en jeugdcoördinatoren.

Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdvoetballers.

De jeugdtrainer houdt de ontwikkelingen van de jeugdspelers bij. Minstens twee keer per jaar, voor de winterstop en voor het einde van het seizoen, noteert hij de vooruitgang van de opleiding op een spelersrapport Aan de hand van het rapport weten de trainers waaraan zij moeten werken, dit kan eveneens met de speler in kwestie besproken worden.

De selectiecriteria zijn:
1. voetbalkwaliteiten
2. sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling
3. teamgeest

De individuele ontwikkeling van de speler loopt samen met de teamprestatie. Maak de speler niet ondergeschikt aan het collectief. Elke speler heeft zijn individuele kwaliteiten, geef ze de mogelijkheid om ze te ontwikkelen.
Op regelmatige basis zullen de coördinatoren en zijn trainersstaf de spelers objectief evalueren.

Uiteraard houden we wel rekening met de wensen van de speler en ouders, maar ons beleid is erop gericht om de spelers zo goed mogelijk op te leiden en daar hoort het voetballen tegen de juiste weerstand bij.
Een speler die onder zijn niveau speelt, zal zich nooit zo goed ontwikkelen dan wanneer hij op/ tegen zijn eigen niveau speelt, dit geldt ook voor de jeugdvoetballer die boven zijn niveau speelt. Mocht een speler tijdens het seizoen extra vooruitgang maken, dan is er de mogelijkheid om deze speler in een ander team te laten spelen (dit betekent: traint en speelt in dit team, of onvolledig doorschuiven betekent: traint eenmaal per week mee met dit team) in overleg met de coördinatoren en de ouders.

Leeftijd is niet altijd bepalend, vooral de psychische en lichamelijke eigenschappen.

De jeugdtraining moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op techniek, vooral in beweging en later onder weerstand (van tegenspelers). De techniektraining moet bij de (prestatiegerichte) teams als een rode draad door de totale jeugdopleiding lopen.
Conditie, tactiek en teclmiek zijn voor alle spelers onontbeerlijke elementen.
Looptechniek en coördinatie is een noodzaak bij de opleiding van de jeugdspeler.
Deze start reeds bij duiveltjes U7 (eenvoudige vaardigheden) en wordt intensiever vanaf duiveltjes U9, preminiemen en miniemen.
Het wedstrijdresultaat mag niet ten koste van de prestatie en de doelstellingen van onze jeugdopleiding zijn. We proberen te winnen met positieve voetbalideeën en de mogelijkheden van de spelers en het team.
De speler blijft centraal staan, de jeugdspeler moet voldoende speelgelegenheid krijgen ongeacht niveau of leeftijd.

TECHNISCH BELEID HRS HAASDONK

De uitgangssituatie voor het voetbal is het zonevoetbal 4-3-3 systeem. Achteraan opteren we voor een lijnverdediging zonder libero.
Reeds vanaf de duivels / preminiemen moet er gesh·eefd worden naar aanvallend voetbal.
Reeds vanaf duiveltjes U7 wordt er gespeeld volgens een specifiek nummersysteem en spelconcept (muv debutantjes)

Vooruit verdedigen

Na balverlies moeten spelers niet direct terug gaan lopen, maar vooruit gaan verdedigen . Het is niet altijd belangrijk de bal direct te heroveren, maar om de dieptepass er bij de tegenstander uit te krijgen.
Bij een breedtepass en het terugspelen van de bal door de tegenstander kan je eigen team weer in de organisatie komen. Dus na balverlies direct druk op de bal zetten.

Opbouw van achteruit

Lange ballen van achteruit zijn in eerste instantie uit den boze. Het team moet van achteruit beter gaan opbouwen door middel een goed positiespel . Dus moet ervoor gezorgd worden dat er ook beweging zonder de bal is.

Vleugelspel

Vanaf miniemen moeten wc proberen zoveel mogelijk via de vleugels te spelen. Daar ligt de meeste ruimte om acties te maken en om kansen te creëren. Dus altijd zorgen voor bezetting van de buitenkanten.

U6 – U7 – U8 – U9 (Duiveltjes) : 5 – 9 jaar

Hier ligt de nadruk op initiatie in het voetbal. Coördinatie, ruimtelijk besef, snelheid, lenigheid, balgewenning en basistechnieken krijgen ruim de aandacht.

U10 – U11 (Preminiemen) : 10 – 11 jaar

Dit is motorisch een goede leerleeftijd om de techniek te optimaliseren : veel balwerk, ontwikkeling van panoramische visie en combinatievormen vormen hier de hoofdzaak.

U12 – U13 (Miniemen) : 12 -13 jaar

Nu worden de verschillende onderdelen van het voetbal al meer uitgediept : veel aandacht voor Coervertechnieken , maandelijks een specifieke looptraining, werken op snelheid, uitbouwen van de technische mogelijkheden (gouden leerleeftijd) en concrete grondbeginselen van de tactiek. Ook hier wordt zeer frequent een rotatiesysteem op training toegepast.

U13 – U15 (Knapen) : 13 -15 jaar

Momenteel begint de puberteit parten te spelen. Vanaf deze leeftijd beginnen we te trainen op uithouding en worden de reeds aangeleerde technieken verder uitgebouwd. Tactische elementen worden gaandeweg ook belangrijker.

U17 : 16 -17 jaar

Op deze leeftijd wordt de basis gelegd van een goed onderbouwde atletische vorming. Snelheid en kracht worden zeer specifiek getraind . Aandacht voor techniek blijft uiteraard ook hier zeer belangrijk. De tactiek wordt getraind in functie van bepaalde wedstrijdsituaties.

Wij leggen bij onze trainers de nadruk om creatief met de spelers bezig te zijn: het klassement is voor ons van secundair belang.
Primordiaal staat bij ons de vorming van goed onderlegde en wel opgevoede, sportieve voetballers! Iedere jeugdploeg traint min 2 x per week, eveneens zijn er (voor bepaalde groepen) bijkomende trainingen (3de) die vooral de coördinatie – en technische bagage van de jeugdspeler moet aanscherpen.

EVALUATIE

Iedere jeugdspeler wordt 2 x per jaar grondig geëvalueerd door de trainers en de jeugdcoördinatoren, er wordt gekeken naar de technische, tactische, fysieke en mentale kwaliteiten.
Deze evaluatie wordt met de speler en/of ouders besproken, het is een leermoment in de opleiding waar we de speler laten weten waar zijn/haar te verbeteren punten liggen.
We zijn ervan overtuigd dat deze communicatie de doelgerichte opleiding zal verbeteren.
Wij hechten veel belang aan de schoolresultaten , deze primeren te allen tijde.
In drukke periodes (examens- toetsen) is het, na voorafgaande verwittiging toegelaten minder te trainen.
Het mag dus duidelijk zijn dat iedere speler aan bod komt ongeacht zijn talent of af komst.

SLOTWOORD

Wij hechten veel belang aan het sociale aspect van voetbal, het is meer dan sporten alleen. De spelers leren omgaan met andere kinderen, waarmee ze tevens hun zin naar samenhorigheid en vriendschap kunnen bijscherpen.
Samen met onze jeugdspelers heeft HRS Haasdonk de intentie om een goede gestructureerde jeugdwerking uit te bouwen in onze regio, en we willen blijven in staan voor een kwalitatieve samenwerking en vooral een oplossing bieden voor elke jongere.

Het Jeugdbestuur van HRS Haasdonk

JEUGDVISIE KEEPERS HRS HAASDONK

HET AANVALLEN VAN DE BAL STAAT CENTRAAL!!

INLEIDING

1)Taak van de moderne doelman binnen de visie vau HRSH :

 • Een doelrnan moet meer doen dan alleen zijn doel verdedigen
 • Is meer dan alleen een “ballenpakker”
 • Hij is een “allrounder” op technisch, tacktisch, mentaal en fysiek vlak binnen de verschillende spelsystemen
 • Hij is de laatste verdediger en eerste aanvaller van de ploeg.
 • De doelman is enorm geëvolueerd

• Zonevoetbal: hoge pressing
• Terugspeelbal
• Snelheid van uitvoering

2) Het aanvallen van de bal

 • Afhankelijk van het spelsysteem
 • Zo vroeg mogelijk in balbezit komen
 • “Ageren” ipv reageren
 • Uitgangspositie
 • Vangen van de bal
 • Vallen
 • 1-1 duel
 • Hoge ballen
 • Schoten op doel verwerken
 • Voetbal vaardigheden

3) Vrije trappen: verdedigende organisatie

 • Indirect
 • Direct
 • Corners
 • Penalties

In bijgevoegd document verduidelijken hoe onze jongens tijdens trainingen zullen worden opgeleid tot “echte” doelmannen !!

JeugdvisiekeepersHRSH

Jeugdbestuur HRS Haasdonk