Jeugdorganisatie

De werking van de juniors bestaat eigenlijk uit drie grote delen. Het sportieve luik is in handen van de sportieve cel seniors. Het tweede luik, onze medisch/sociale cel, bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om school, sociale en mentale aspecten van de sport te ondersteunen. Tot slot is er een grote groep vrijwilligers die zich dagelijks inzet om de spelers, ouders, sponsors en andere geïnteresseerden een optimale voetbalbeleving te bezorgen.

Beleidscel Juniors

Hierin zitten alle functies die misschien minder zichtbaar zijn voor de doorsnee supporter of ouder, maar zonder een goede organisatie van deze taken kan een club niet positief ontwikkelen. Al deze functies samen vormen het jeugdbestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de operationele doelstellingen van de jeugdopleiding.

 

In alfabetische volgorde:

 • Administratie
 • Algemeen Beleid
 • Evenementen
 • Inkom en Registratie
 • Kantine
 • Logistiek
 • Ouderraad
 • Wedstrijdsecretariaat

Administratie en secretariaat

Brigitte Borghgraef neemt hier de leiding. Samen met Isabelle Van Laere zorgen zij voor:

 • Administratie van de voetbal-gerelateerde taken in de club:
  • Aansluiting administratief verwerken van de aansluiting (inbreng in PSD)
  • Lidgelden van de spelers beheren
 • Het digitaliseren van de registratie
 • Kledij voor de individuele speler: bestellen, inventariseren en beheren.
 • Kledij en tassen voor de ploegen alsook de EHBO-tas en extra benodigdheden (kapiteinsband, band afgevaardigde,…)
 • Opvolgen van evenementen voor de juniors

Algemeen beleid

Luc Audenaerdt is de verantwoordelijke van de jeugdopleiding. In voetbalmiddens wordt dit ook, HJO of Hoofd Jeugdopleiding genoemd. In deze rol wordt hij bijgestaan door Benny Malfliet.

Evenementen

Voor de evenementen kijken we naar Anne Poppe die de algemene planning doet van de evenementen. Zij vormt hierin een team met Brigitte Borghgraef. Beide dames sturen deze belangrijke sociale en inkomsten poot aan binnen onze club.

Inkom en registratie

Een belangrijk aspect voor een club deze dagen. De verantwoordelijke hier is Ivan Palet.

a) De inkom kunnen

b) De registratie

Kantine

Intern noemen we dit ‘Team Bernadette’. Onder leiding van Bernadette Cloostermans  staat een team van 6 mensen steeds paraat om spelers en supporters warm te verwelkomen in de kantine. Ons team bestaat naast Bernadette uit:

 • Anne-Marie Cloostermans
 • Ilse De Rijck
 • Bea De Rop
 • Kris Robert
 • Heidi Vlaeminck

Logistiek

De logistiek ploeg staat in voor de optimalisatie en onderhoud van de accommodatie.

 • Roald Cant
 • Marcel Cool
 • Marcel De Wael
 • Luc Staes
 • Remi Van Meirvenne

Spelersraad

De spelersraad is een orgaan samengesteld uit spelers van de U-13 tem de beloften. Hun verantwoordelijkheid bestaat uit vier elementen:

 1. Bevorderen van een goede communicatie tussen spelers, jeugdbestuur en de technische staf.
 2. Behartigt de belangen van de spelers en formuleert adviezen.
 3. De verantwoordelijke maakt het jeugdbeleidsplan duidelijk en laat de spelers toe dit te toesten aan de werkelijkheid.
 4. Enthousiasmeert spelers zich actief in te zetten in de jeugdwerking

Volgende spelers zetelen in dit orgaan, voorgezeten door de verantwoodelijke van de jeugdopleiding, Luc Audenaerdt.

Beloften Mathias Stroobandt Jari Frighem
GU21 Nicolas Van der Schoot Maxim Van Cutsem
PU17A Milan Batens geen 2° pers
GU17B Simon Maes geen 2° pers
PU15A Kylian De Keersmaeker Jules Vanderhallen
GU15B Lucas Monnissen Lennert Robert (K)
GU15C Daan De Donder Keandro Matthijs
PU13A Arthur Goosens Stan Verhulst
GU13B Matthijs Cools Daan Vingerhoeds

Ref ambassadors

Voor de juniors kunnen wij steeds rekenen op Kris Robert en Leo De Keukeleire als Ref Ambassador.

De Ref Ambassador is verantwoordelijk voor:

 • Jonge spelers interesse in de arbitrage bijbrengen nog voor ze de reglementaire leeftijd bereikt hebben.
 • Een rotatiesysteem invoeren om jeugdspelers actief wedstrijden te laten leiden.
 • Clubrefs aanduiden voor jeugdwedstrijden naar gelang hun mogelijkheden.
 • De arbitrage van clubrefs observeren en hen bijsturen.
 • Clubrefs met mogelijkheden klaarstomen om de stap naar de officiële arbitrage te zetten.
 • Aanspreekpunt zijn van officiële scheidsrechters bij thuiswedstrijden: opvang, organisatie, begeleiding bij problemen,…
 • Zorgen voor een positief scheidsrechtersklimaat op de club.
 • Via de afgevaardigden supporters aanspreken op hun gedrag.
 • Opvang namiddagscheidsrechters bij wedstrijden eerste elftal.
 • Melden bij het regionaal Bureau Arbitrage in geval van observatie talentvolle scheidsrechters, incidenten, … .

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is in handen van Theo Maes. Theo is niet alleen één van de mede-oprichters van de club, hij vervult de rol als Gerechtelijk Correspondent al jaren op de club. Hij wordt bijgestaan door Joris Vingerhoeds, adjunct-GC. Zij zijn verantwoordelijk voor:

 • De aansluitingen van de spelers en medewerkers bij de KBVB.
 • De aangifte en opvolging van de sportongevallendossiers waarin leden zijn betrokken.
 • De registratie van allerhande erkende sportactiviteiten (wijziging van officiële competitiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden, cupwedstrijden…) in samenspraak met Benny Malfliet
 • Behandeling van ingaande en uitgaande post en verspreiding ervan naar de leden die het aanbelangen.
 • De opvolging van voetbal gerelateerde strafzaken die hem/haar via de KBVB werden aanhangig gemaakt.

Onze voetbalondersteunende cel

Brigitte Borghgraef
Leo De Keukeleire
Peter Elegheer
Anne Poppe
Kris Robert
Isabelle Van Laere
Joris Vingerhoets

Sportief beleid

De sportieve cel van de juniors bestaat uit 4 personen:

Luc Audenaerdt
TVJO
Carlo Decoster
coördinator onderbouw
Benny Malfliet
coördinator middenbouw
Jochen Vercauteren
coördinator bovenbouw

De taken van de sportieve cel:

 • Zorgt ervoor dat de vastgelegde opleidingsvisie van HRS Haasdonk wordt nageleefd. Hiervoor draagt deze groep bij aan de uitwerking van de strategische en operationele sportieve doelstellingen van de JO en zorgt ervoor dat dit plan gekend en nageleefd wordt door zijn sporttechnische medewerkers.
 • Zorgt voor de juiste invulling van de sportieve functies binnen de jeugdwerking en een aangepast HR beleid.
 • Onderhoudt contacten met externe relaties (andere clubs, verenigingen, KBVB, gemeente, …) die bijdragen tot een goed imago van onze sportieve jeugdwerking.
 • Zorgt voor de nodige procedures om de opleidingsvisie in de organisatie uit te voeren.
 • Zorgt dat het opleidingsplan, zowel teamgericht als individueel, correct wordt uitgevoerd.
 • Als onderdeel van de sporttechnische commissie zorgt de TVJO ervoor dat de doorstroming van de jeugd optimaal verloopt naar de senioren en dat het jeugdbeleid voor een goede instroom van eigen spelers naar het A-elftal zorgt.
 • Onderhoudt regelmatig contacten met de andere leden van het jeugdbestuur alsook de sporttechnische commissie en informeert hen over de sportieve werking van de jeugdopleiding.

Een overzicht van profielen onze vrijwilligers:

 • 30+ trainers (G- & P-ploegen, loop- en techniektrainers, keepertrainers)
 • 3 scouten
 • 20+ afgevaardigden

De wedstrijdplanning ligt in handen van Benny Malfliet (tornooi@hrsh.be). Wil een ploeg tegen ons spelen, heb je vragen over terreinbeschikbaarheden? Neem gerust contact op met Benny.

Medisch, mentaal, sociaal

Hierin zitten alle functies die misschien minder zichtbaar zijn voor de doorsnee supporter of ouder, maar zonder een goede organisatie van deze taken kan een club niet positief ontwikkelen.

Medische cel

Onze medische cel is in volle ontwikkeling. We zijn gestart met een samenwerking met Medi-C(https://www.medi-c.be/). Verder hebben wij de ondersteuning en expertise van onze twee kinesitherapeuten onder leiding van Jonas Goovaerts.

Mental coaching

Op de club hebben wij verschillende personen die de opleiding ‘Mental Coach’ van Voetbal Vlaanderen hebben gevolgd.

Twee personen zijn ook inhoudelijk bezig met een aantal projecten rond coaching, Zjef Claes (trainer PU17) en Patrick Stroobandt.

Onze cel medisch, mentaal, sociaal

Zjef Claes
Jonas Goovaerts
Patrick Stroobandt