Evaluatie trainers

Onze trainers zijn een spilfiguur in onze voetbalopleiding. Het HR-beleid van de club bestaat uit 4 peilers:

  1. Rekruteren
  2. Opleiden
  3. Evalueren
  4. Belonen

Alles begint met de strategie van de club, de visie op voetbal en het creëren van de eigen voetbalbeleving op HRS Haasdonk.

Centraal staat het trainersprofiel. Dit profiel vloeit voort uit ons spelconcept (attractief voetbal) en spelsysteem (1-4-3-3).

Wij zoeken een profiel dat past in onze strategie. Eénmaal een trainer aan boord is, benadrukken we steeds het belang van opleiding. Deze opleidingen kunnen zowel intern zijn (onze eigen soccer academy) of extern (voetbal vlaanderen, double pass…).

Gezien we het P-label hebben (en dus zowel gewestelijke als provinciale ploegen hebben), zijn de voetbaldiploma’s van onze trainers belangrijk. Niet alleen het aantal diploma’s is belangrijk ook de juiste niveaus (getuigschrift C & B, UEFA-B, UEFA-A) moeten aanwezig zijn.

Naast rekrutering en opleiding is ook de evaluatie belangrijk. Onze evaluatie bestaat uit verschillende elementen: algemene opvoeding, trainings- en wedstrijdvoorbereiding en nabespreking, aanwezigheid op formele overlegmomenten, participatie aan evenementen en de gevolgde opleiding. Dit alles is steeds met onze HRSH-waarden als kompas.

De evaluaties gebeuren tweemaal per jaar en worden electronisch verwerkt in ons voetbalmanagement systeem.