Motiverend Coachen

Van moetivatie naar zin om te sporten…. de titel van het eerste hoofdstuk van ‘Motiverend Coachen in de praktijk’ van prof. dr. Maarten van Steenkiste.

Motivatie en motiverend coachen zijn sleutelwoorden in onze voetbalopleiding op HRS Haasdonk.

In zijn boek schenkt prof. Van Steenkiste uitgebreid aandacht aan ‘de redenen waarom we doen wat we doen’. Ook wordt besproken welke types motivatie er bestaan en welke een gunstig dan wel een ongunstig effect hebben op de ontwikkeling en het functioneren van sporters (spelers & trainers….& ouders). Deze thematiek komt ook aan bod in de opleiding ‘Mental Coach 1’ bij Voetbal Vlaanderen.

Bij onze spelers trachten wij steeds op een constructieve wijze te coachen, een coaching die kan leiden tot ontplooiing van talent (vitamines voor groei). Drie psychologische basisbehoeften staan centraal bij motivatie:

  • Autonomie
  • Verbondenheid
  • Competentie

Deze drie basisbehoeften zijn nodig om mentaal te kunnen ontwikkelen en groeien.

Onze trainers zullen steeds deze drie aspecten van motivatie voor ogen houden in hun poging om jongeren met enthousiasme te laten evolueren van individuele speler tot teamspeler.