SPONSORING

We merken dat sponsoring op onze club een nieuwe impuls heeft gekregen. Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve dimensie hebben de nodige aandacht gekregen.

Kwantitatief is sponsoring, ten tijde van Covid-19, van levensbelang geworden. Sponsoring is voor onze club een must geworden. De financiële positie uit het verleden, de impact van het sluiten van de kantine tijdens wedstrijden en het onveilig gevoel dat mensen ervaren als ze dicht bij elkaar komen, zijn zeer nefast voor onze inkomstenstromen. Toch willen wij een kwalitatieve voetbalopleiding aanbieden, een opleiding die toch veel financiële middelen vergt.

Kwalitatief willen wij onze sponsors ook met zorg en respect behandelen. We willen echt het gevoel hebben dat een sponsoring op Haasdonk past in de marketingmix van een bedrijf. Het is meer dan het tonen van een logo op truitjes of borden, het gaat ook over betrokkenheid bij de opleiding, verbinding creëren binnen de gemeenschap en Ostdonk laten floreren als geheel. Dit vergt van ons ook een aanpak die wederzijds is. Sponsors kunnen elkaar en klanten ontmoeten in onze Club 2008, moeten geïnformeerd worden over onze activiteiten (footlunches, evenementen…) en worden benaderd als partner bij de uitbouw van de club.

Waarom sponsoren?

De motivatie van onze sponsors op Haasdonk is zeer verscheiden. We denken aan kost per contact, imago-fit, sympathie voor de club als bindmiddel in een gemeenschap, steun voor de positieve zorg van jongeren/kinderen in hun ontwikkeling, ons doelpubliek, positionering van een merk, eenvoud om een bijdrage te leveren, enz…

Een overzicht van een aantal cijfers geeft een bredere kijk op onze club:

Bij al deze vormen van sponsoring is onze waardering even groot. Zonder onze sponsors zou de club niet kunnen overleven.

Sponsormogelijkheden: Wat?

Wij hebben verschillende mogelijkheden. Enerzijds hebben we de borden langs de terreinen en in de kantine, maar we

Ik wil sponsoren

Ons sponsorteam neemt spoedig contact met je op.

Onze sponsors