Missie & Visie

We werken binnen de club met het missie/visie model van Barrett Values, een organisatie met wereldwijde erkenning rond het werken met waarden (https://www.valuescentre.com/)

Wij spreken bij HRS Haasdonk van een missie en visie die zowel een interne als een externe component hebben.

Onze missie vertalen wij als de algemene bestaansreden van de club. De missie zorgt ervoor dat iedereen binnen de club optimaal georiënteerd is op onze kernactiviteit en alle externe belanghebbenden weten waarmee wij bezig zijn.

Onze visie vertalen we als een ideaal toekomstbeeld van de club. Een streefdoel.

 1. We hebben eerst onze interne missie Twee vragen waren daarbij doorslaggevend:
 • Wat is onze kernactiviteit?
 • Wat moeten we doen om onze organisatie te laten ontwikkelen en groeien?

 

HRS Haasdonk is een vereniging die jongeren laat ontwikkelen van individueel persoon tot een volwaardig teamspeler door middel van een gebalanceerde, kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding.

We bouwen dagelijks aan deze club door aandacht te geven aan drie pijlers.

   • Ten eerste investeren wij in onze medewerkers die open en opbouwend communiceren en functioneren binnen duidelijke structuren met heldere processen en kwaliteitsnormen.
   • Daarnaast bieden wij een infrastructuur die voldoet aan alle comfort- en veiligheidseisen voor een hoog niveau van amateurvoetbal.
   • Vervolgens wensen we dit aan te bieden in een organisatie die financieel gezond is.
 1. Vervolgens hebben we onze interne visie

 

Dat hebben we gedaan door ons de vraag ‘WAAROM’ te stellen op basis van de interne missie. Waarom willen we dit doen?

We vinden het belangrijk dat jongeren zich op een positieve, enthousiaste en gezonde wijze kunnen ontwikkelen in een vereniging die attractief voetbal brengt.

De ontwikkeling als persoon en de doorstroming als speler zijn daarbij belangrijke elementen die ons ook als club laten groeien.

 1. De externe missie beschrijft vervolgens wat we onze klanten willen aanbieden.

 

HRS Haasdonk wil een klantvriendelijke vereniging zijn waar medewerkers, leden, supporters en sponsors respectvol met elkaar omgaan.

Het doel is hier om locaal een plaats te worden waar mensen goed met elkaar omgaan. Een mini-dorp ‘Ostdonk’ waar mensen elkaar respecteren, waar spelers en trainers niet vloeken en roepen op de scheids, waar men de relativiteit van het spel in een grotere context weet te plaatsen.

 1. Tot slot definiëren we de externe visie als de impact die we willen maken op de maatschappij en de bredere omgeving.

HRS Haasdonk wil een voorbeeldfunctie hebben in onze gemeente en in het Waasland als het gaat over een waarden-gedreven, kwalitatieve en geëngageerde voetbalopleiding.

Dit proberen we ook tot uiting te brengen in sociale initiatieven. Voor 2020 staan op onze agenda:

 • Vriendinnen van Zambia (https://www.facebook.com/vriendinnenvanzambia/)
  • Dit is een project dat we jaarlijks proberen steunen met oude wedstrijd tenues of ander materiaal.
 • Bijs vzw (https://bijs.be/)
  • Dit project is nieuw. Onze keeperstrainer, Kris Van De Putte, is hier geëngageerd. Ons doel is om dit jaar iets voor deze organisatie te betekenen.

 

Schematisch geeft dit onderstaand schema: