top of page
ead66790-9a0a-4864-b96c-14d49d8a920b(1)_edited_edited.jpg

Blessure jeugd

Onze jeugd, onze grootste troef!

a770c700-4322-4faa-afcc-2fc1f6a4adc8.JPG

Wat te doen bij een blessure van uw zoon of dochter?

Een voetbalongeval is nooit leuk. Voor de meeste voetbalongelukken en blessures is geen tussenkomst van de dokter vereist. Ze herstellen door rust en de thuisapotheek. Wij adviseren om bij twijfel over de ernst van een blessure steeds een kinesist(e) of dokter te raadplegen.

De keuze van  kinesist, dokter of specialist is vrij.

Alle spelers van HRS Haasdonk zijn verzekerd. Een juiste administratieve afhandeling bespaart je een financiële nasleep. We helpen je graag met de papierwinkel die helaas bij een ongeluk komt kijken.

STAP 1: Wat betekent het om verzekerd te zijn?

De dienst Ongevallen van de Voetbalbond komt tussen in BEPAALDE medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband. Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bv. tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur …). Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping …

De dienst Ongevallen is een beperkte verzekering. Indien men als speler nog beter wenst verzekerd te zijn dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

STAP 2 – invullen formulier “Aangifte van ongeval”

Bij blessures waarbij de dienst Ongevallen tussen komt in de kosten dient bij het bezoek aan de dokter of ziekenhuis het formulier “Aangifte van ongeval” van de KBVB ingevuld te worden. Dit formulier kan bekomen worden op de volgende manieren:

  • Onderaan op deze pagina

  • Op het secretariaat

  • Op de PSD-app

De dokter vult het formulier aan, de ouders vullen nadien verder aan. De ouders dienen een vignet van het ziekenfonds aan te brengen op het formulier. Vervolgens dient dit binnen de 7 dagen binnengebracht te worden op de club.  Dit laatste kan via de afgevaardigde, op het secretariaat of aan de kantinemedewerker.

Opmerkingen:

  • Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan. Controleer dit bij uw dokter.

  • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

Bijkomende KINE BEURTEN zo snel als mogelijk bij de GC (secretariaat) binnen brengen om dit te melden aan de voetbalbond in Brussel. Niet of laattijdige meldingen worden niet terug betaald. Tussentijdse onkosten afrekeningen (vb operaties en bijkomende behandelingen) dienen gestaafd door een overzicht van de behandelende arts.

STAP 3 – invullen formulier “Herstelattest – genezingsattest”

Als de verzekering van de voetbalbond tussenbeide komt ontvang je via de club het formulier “HERSTELATTEST”. Dit formulier dient, wanneer de blessure helemaal genezen is, ingevuld te worden door de dokter. Het origineel wordt binnengebracht bij de afgevaardigde of het secretariaat nadat je ook alle kosten ontvangen hebt.

Voor de kosten breng je al je doktersbriefjes en onkosten naar de mutualiteit. Vraag een afrekening van de terugbetaling door de mutualiteit en bezorg deze samen met eventuele andere kosten aan de club.  Bezorg ook uw rekeningnummer voor terugbetaling.

Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt HRS Haasdonk het bedrag van aanvaarde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal 2 jaar (jawel) kan duren. Wij storten dit op uw rekening.

Opmerkingen:

  • Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, breng het afschrift van de dokter dan ook direct binnen op de club.

Praktische afspraken

Een samenvatting van de blessure wordt opgeslagen in het dossier van de speler in PSD. Dit past binnen de communicatie en opvolging van de speler binnen de club. Er wordt daarbij rekening gehouden met de privacy van de speler en zijn/haar medische gegevens. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot bevoegde personen aangesteld door de club.

De documenten aangifte blessure kan u hier downloaden:

Aangifteformulier blessure:

bottom of page