top of page
391459932_790724196189804_6596244291853662083_n.jpg

ORGANISATIE

RAAD VAN BEHEER

bal alleen wit_edited_edited.png

De leden van de Raad van Beheer zijn verkozen uit de Algemene Vergadering om samen met de leden van het Dagelijks Bestuur de organisatie te leiden. Zij bepalen de strategische doelstellingen van de club.

André De Wael EREVOORZITTER
Tom Van De Perre VOORZITTER

Filip De Witte ONDERVOORZITTER

Peter Goovaerts ONDERVOORZITTER

Cédric Vercauteren communicatieverantwoordelijke

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevende functie. Zij treden enkel op als raadgever zonder aan de stemming deel te nemen. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en afzetten van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een effectief lid, het goedkeuren van het huishoudelijk reglement, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Brigitte Borghgraef Administratie Juniors
Frank Buyssens Juridisch adviseur

Bernadette Cloostermans Kantine

Marcel Cool Logistiek

Krist’l Daelman Penningmeester, HR, FinancE, Media

Bart De Keersmaecker Sportief verantwoordelijke

Andre De Wael EREVoorzitter

Filip De Witte Logistiek

Peter Goovaerts Secretaris

Theo Maes 

Kris Robert Kantine team-Referee AmbassadoR-GC

Luc Staes Logistiek

Tom Van De Perre VOORZITTER

Cedric Vercauteren Communicatieverantwoordelijke

Gerry bontinck OUDERRAAd

SPORTIEVE CEL

Nodeloos te zeggen hoe belangrijk een sportieve cel is voor een voetbalclub. Onze sportieve cel concretiseert de missie en doelstellingen van de voetalopleiding, formuleert de strategische en operationele sportieve doelstellingen en volgt deze op, bespreekt de doorstroming van de jeugd aan de hand van gerichte individuele opvolging, evaluatie en begeleiding, bepaalt het opleidingscurriculum voor de jeugd, formuleert spelersbehoeftes naar de A-ploeg, B-ploeg en de beloften en volgt de transitie op van junioren naar senioren.  De sportieve cel op HRS Haasdonk voor het seizoen 2023-2024 bestaat uit de volgende leden :

Bart De Keersmaecker Sportief verantwoordelijke
Maarten De Landtsheer T1 A ploeg
Bart apers T2 A ploeg
Tom Van De Perre VOORZITTER

bottom of page